Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

(Potentiële) klant
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

(Potentiële) leverancier
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Gegevens op onze website
Contactformulier
Indien u contact opneemt via het contactformulier op onze website, worden uw contactgegevens verzameld. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens (zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer), zodat naar aanleiding van uw bericht contact opgenomen kan worden.

Nieuwsbriefinschrijving
Indien u zich op onze website via het daarvoor bestemde formulier inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor verzending van de nieuwsbrief.

Analytics
De website van CargoLEV BV verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek en het aantal pagina’s dat bezocht wordt.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden dien ten gevolge aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Onze e-mail, website en back-ups van de website, worden gehost bij een externe partij. Als u contact opneemt per e-mail of gegevens achterlaat op onze website, worden uw persoonsgegevens opgeslagen op de servers van de hostingpartij.

Voor de verzending van nieuwsbrieven, wordt gebruik gemaakt van een nieuwsbrief mailing dienst. Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in deze dienst. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd; u kunt zich namelijk uitschrijven via de afmeldlink in de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@cargolev.com.

Direct marketing
Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten, u hier eventueel een aanbieding voor te doen en om kennis te delen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het onder de aandacht brengen van onze producten en diensten en kennis met u te delen. Iedere keer dat wij u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Dit kan via de afmeldlink onderaan iedere mailing of door ons een e-mail te sturen naar info@cargolev.com. Bent u eenmalig of potentiële klant bij ons, dan zullen wij u alleen nieuwsbrieven toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd en de klant- of leveranciersrelatie is beëindigd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Uiteraard kunt u met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens contact met ons opnemen.
CargoLEV BV (KvK: 73594911)
Kelvinstraat 8
NL-6902P W Zevenaar
+31 (0)316 200091
info@cargolev.com

Brochure aanvragen

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.